Το μάθημα με το τμήμα Β3 την Πέμπτη 24/05, δε θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.
Για την αναπλήρωση του θα ενημερωθείτε στην επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση (31/05).
Καλή σας συνέχεια.