Δεν θα γίνουν παραδόσεις μαθημάτων του διδάσκοντος Ν. Τσάντα αύριο Τετάρτη 12/11 και την Πέμπτη 13/11 λόγω εκτάκτου κωλύματος.

Ο διδάσκων