Αλλαγή ημέρας και ώρας του Μαθήματος

Η ώρα των παραδόσεων της Τετάρτης 11.00 με 13.00, μετατίθεται, μετά από απαίτηση του ακροατηρίου, για κάθε Δευτέρα 9.00 με 11.00 με έναρξη από τη Δευτέρα 10-11-2014