Τα εργαστήρια της 21/2 δεν θα πραγματοποιηθούν.
Η ημερομηνία έναρξης των εργαστηρίων θα ανακοινωθεί στις παραδόσεις της θεωρίας.
Η 1η παράδοση της θεωρίας θα γίνει στις 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα.