Δεν θα γίνει σήμερα 30/10/2014 παράδοση του μαθήματος "Επιχειρησιακή Έρευνα". Η διδασκαλία θα συνεχιστεί κανονικά τη Δευτέρα 3/11, οπότε θα συζητηθούν και οι ώρες αναπλήρωσης.

Ο διδάσκων