Οι παραδόσεις του μαθήματος του 6ου εξαμήνου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27/02/2018.

Ο διδάσκοντας