Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι κοινά και στα δύο τμήματα.

Ωστόσο για την οργάνωση της εξέτασης οι φοιτητές να προσέλθουν ανάλογα με τον διδάσκοντα που έχουν δηλώσει:
αιθ. ΑΑ: Ράγγος (Τμήμα Β)
αιθ. ΑΘΕ12: Γράψα (Τμήμα Α)