Η αναπλήρωση του εργαστηρίου Αριθμ.Ανάλυσης Ι, για το τμήμα B1 που χάθηκε την Δευτέρα 27/10, έχει οριστεί κατόπιν συνεννόησης για την Πέμπτη 30/10 14:00-16:00 στο Eργ.B/M 0.40.