1) Η ώρα της Τετάρτης, κατά γενική ομολογία των ενδιαφερομένων, δεν βολεύει. Προτείνεται λοιπόν να μεταφερθεί από: 11.00 με 13.00 σε: 13.00 με 15.00. Όσοι συμφωνούν παρακαλούνται να στείλουν ηλεκρτονικό μήνυμα στον διδάσκοντα. (eep@math.upatras.gr)

2) Όσοι εγγράφονται στο Μάθημα μπορούν να παίρνουν τις Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, από το γραφείο του διδάσκοντα και το Σύγγραμμα "Ιστορία των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών" της Ι.G. Basmakova, από τον Εύδοξο.