Ύλη για το μάθημα «Αναλυτική Γεωμετρία»
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Μέρος Ι - Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας: Πίνακες, πράξεις επί των πινάκων, ανάστροφος ενός πίνακα, εύρεση του αντιστρόφου ενός πίνακα, κλιμακωτοί πίνακες. Ορίζουσες. Επίλυση γραμμικών συστημάτων με τον κανόνα του Cramer και με την μέθοδο απαλοιφής του Gauss.


Μέρος ΙΙ- Αναλυτική Γεωμετρία: Εφαρμοστά και ελεύθερα διανύσματα του χώρου. Πράξεις ελεύθερων διανυσμάτων. Γραμμικώς εξηρτημένα και γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα. Γεωμετρική ερμηνεία της γραμμικής εξάρτησης διανυσμάτων. Προβολές. Προσανατολισμός του επιπέδου και του χώρου. Συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο και στο χώρο (γενικό, ορθοκανονικό, πολικό, σφαιρικό). Εσωτερικό γινόμενο, εξωτερικό γινόμενο και μικτό γινόμενο. Επίπεδο στο χώρο (γενικό σύστημα συντεταγμένων). Ευθεία στο χώρο (γενικό σύστημα συντεταγμένων). Ευθεία και επίπεδο στο χώρο (ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων). Μετασχηματισμοί συστημάτων συντεταγμένων. Επιφάνειες 2ου βαθμού.

Στην ιστοσελίδα:

https://eclass.math.upatras.gr/modul...rse=MATHDEP204

έχουν αναρτηθεί:

1. Οι συνοπτικές σημειώσεις των παραδόσεων του μαθήματος.

2. Οι ενότητες της γεωμετρίας αναλυτικά.

3. Θέματα προηγούμενων ετών.

Παρακαλώ τους φοιτητές να μην μου στέλνουν e-mail με απορίες σχετικές με το μάθημα, αλλά να χρησιμοποιούν της ώρες γραφείου της διδάσκουσας (γραφείο 146)

Πέμπτη 13.00-14.30
Παρασκευή 11.30-13.00

ή και άλλες ώρες μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Αριθμός Τηλεφώνου: (2610-997165) .

Καλή Επιτυχία.


11 Ιανουαρίου, 2018.

Η Διδάσκουσα: Σ. Ζαφειρίδου