Παρακαλούνται οι κάτωθι πρωτοετείς φοιτητές, να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητές τους σχετικά με την εγγραφή τους ΑΜΕΣΑ!

14048 Πιστοποιητικό γέννησης που να αναγράφει το Μητρώο Αρρένων
14092 Βεβαίωση Πρόσβασης
14114 Πιστοποιητικό γέννησης
14143 Αποφοιτήριο απο προηγούμενη σχολή
14198 Πιστοποιητικό γέννησης
14206 Αποφοιτήριο πρωτότυπο
14261 Αποφοιτήριο απο προηγούμενη σχολή
14261 Αποφοιτήριο απο προηγούμενη σχολή
14319 Βεβαίωση Πρόσβασης
14333 Πιστοποιητικό γέννησης
14348 Πιστοποιητικό γέννησης
14359 Πιστοποιητικό γέννησης

Απο τη Γραμματεία