Τη Δευτέρα, 18-12-2017 και ώρα 10:00-12:00, στην Ο63,
θα γίνει έκτακτο μάθημα "Θεωρίας Πιθανοτήτων Ι".