ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα
Αναλυτική Γεωμετρία στο Τμήμα α΄ (διδάσκουσα Σ. Ζαφειρίδου) ,
ότι θα γίνει έκτακτο μάθημα Αναλυτικής Γεωμετρίας την

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου,
Ώρα 14.15-16.00, στην
Αίθουσα Υ35.