Μόνο για την Δευτέρα 4/12 τα εργαστήρια των τμημάτων (α1), (β2) και (β3) του μαθήματος "Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με Fortran", θα πραγματοποιηθούν τις εξής ώρες:

Τμήματα (α1) και (β2), 16.00-18.00 στην αίθουσα 015.
Τμήμα (β3), 18.00-20.00 στην αίθουσα 015.

Λίνα Παναγοπούλου