Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών συναντήσεων καλούνται οι ακόλουθοι(ες) πρωτοετείς φοιτητές(τριες) του Τμήματος (για τους(τις) οποίους(ες) έχω οριστεί Σύμβουλος Καθηγητής):
  • ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (A.M. 1062755)
  • ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ (A.M. 1060979)
  • ΓΟΥΡΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (A.M. 1060819)
  • ΓΡΑΒΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (A.M. 1062764)
  • ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (A.M. 1063505)
  • ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (A.M. 1060822)
  • ΔΑΜΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (A.M. 1060785)
  • ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (A.M. 1060983)
  • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (A.M. 1060893)
  • ΔΕΠΟΥΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (A.M. 1060864)

να προσέρθουν στο γραφείο 248 (2os όροφος του κτηρίου Β/Μ) την Τρίτη, 14-11-2017 και ώρα 11:00, για την πρώτη συνάντηση-γνωριμία μας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σας παρακαλώ να μου στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): vrahatis@math.upatras.gr

Μιχαήλ Ν. Βραχάτης
Σύμβουλος Καθηγητής