Παρακαλείται ο φοιτητής/τρια με Aριθμό Mητρώου 08138 να προσέλθει στο γραφείο 358 την Τετάρτη 21/10 και ώρα 11:00 για δική του υπόθεση αναφορικά με το μάθημα "Μαθηματική Ανάλυση".