Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα ΚΕΚ στο ισόγειο του Κτιρίου Α’ ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το εαρινό εξάμηνο την Πέμπτη 16/10/2014 και ώρα 9.30 π.μ προκειμένου να εξηγήσουμε τις διαδικασίες συμμετοχής στην παραπάνω δράση.

Δήμητρα Σταματοπούλου
Outgoing students, Teaching & Staff mobility
International Relations Office
University of Patras
Tel.:+30 2610 969029, Fax:+30 2610 994441
email: llp.outgoing@upatras.gr