Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του Τμήματος Μαθηματικών, του πρώτου έτους σπουδών, με Α.Μ.:
1060895, 1060761, 1060847, 1060848, 1060836, 1060878, 1062759, 1060778, 1060928, 1060961
να έρθουν την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 11:00-12:00 στο γραφείο 252 του κτηρίου Β/Μ, για τη συνάντηση-γνωριμία με το σύμβουλο σπουδών τους.