Το εργαστήριο του τμήματος Β2 στο μάθημα της Αριθμητικής Ανάλυσης Ι του Κου Κωτσιαντή, σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της Γεν.Συνέλευσης των φοιτητών.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 16/10 στο εργ.040 στις 14.00-16.00.