Το μάθημα Φυσική της Ατμόσφαιρας Ι- Μετεωρολογία Ι για αύριο Τετάρτη 15.10.2014 ώρα 13:00-15:00, λόγω έκτακτου γεγονότος αναβάλλεται για την Παρασκευή 17.10.2014 την ίδια ώρα στο Εργαστήριο

Η διδάσκουσα
Αικατερίνη Ράπτη