Οι φοιτητές/τριες που θα δουν το όνομά τους στο συνημμένο αρχείο παρακαλούμε να προσέλθουν για να εξεταστούν στο μάθημα "Μαθηματική Ανάλυση" την Τετάρτη 20/09 και ώρα 8:45 (το αργότερο) στο αμφιθέατρο ΑΑ. Οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες παρακαλούμε να προσέλθουν στο ΑΘΕ 12.