Ο προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος κ. Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος θα παρουσιάσει την Προπτυχιακή Διπλωματική του Εργασία, με τίτλο «Κβαντικοί Υπολογισμοί και Κβαντικοί Υπολογιστές», την Τρίτη 05/09/2017 και ώρα 16:30, στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτιρίου του Τμήματος Μαθηματικών.
Η Τριμελής Επιτροπή

Ι. Δημητρίου,
Σ. Κωτσιαντής,
Μ.Ν. Βραχάτης, (επιβλέπων)