Ο προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος κ. Χρήστος Διδάχος θα παρουσιάσει την Προπτυχιακή Διπλωματική του Εργασία, με τίτλο «Βασικές Αρχές Μηχανικής Μάθησης και Εισαγωγή στην Βαθιά Μάθηση», την Τρίτη 05/09/2017 και ώρα 14:30, στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτιρίου του Τμήματος Μαθηματικών.

Η Τριμελής Επιτροπή

Ι. Δημητρίου,
Σ. Κωτσιαντής,
Μ.Ν. Βραχάτης, (επιβλέπων)