Την Πέμπτη 15/6/2017, ώρα 14:00-14:30, στην αίθουσα 235 του κτηρίου Β/Μ θα γίνει η παρουσίαση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, της κ. Ζησιμοπούλου Παναγιώτας, με τίτλο "Αριθμητικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές στα Νευρωνικά Δίκτυα", ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης από:

Θ. Γράψα (επιβλέπουσα)
Σ.Κωτσιαντή και
Γ. Ανδρουλάκη