Παρακαλείται ο φοιτητής/τρια με Aριθμό Mητρώου 04157 να επικοινωνήσει με την κ. Βλάχου, αναφορικά με το μάθημα "Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων".