Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος Β4 να προσέλθουν στην αίθουσα 015 την Πέμπτη (25/05) και ώρα 14.00 - 15.00 αντί της προγραμματισμένης Παρασκευής.
Επίσης, το τμήμα Α4 να προτιμήσει είτε την ανωτέρω εναλλακτική είτε αυτή του σημερινού εργαστηρίου (23/05) και ώρες 15.00 - 16.00 στην αίθουσα 035.