Η εξέταση της Β' προόδου του μαθήματος
"Μέθοδοι Προσομοίωσης" θα γίνει την
Τετάρτη, 31-5-2017, ώρα 11:00-13:00, στην Ο62.