Τη Δευτέρα, 9πμ-10πμ, 27-3-2017, στην ΑΘΕ2,
θα γίνει έκτακτο μάθημα της Θεωρίας Πιθανοτήτων ΙΙ.