Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν:

Δευτέρα 29/9 11.15 στο εργ. 040 αν θέλουν να εγγραφούν στο τμήμα Β1.
Τρίτη 30/9 13.15 στο εργ. 040 αν θέλουν να εγγραφούν στο τμήμα Β2.
Παρασκευή 3/10 13.15 στο εργ. 040 αν θέλουν να εγγραφούν στο τμήμα Β3.

Σε περίπτωση μη ομοιόμορφης κατανομής φοιτητών στα τμήματα θα υπάρξει νέος διαχωρισμός βάσει ΑΜ.