Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα "Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων" στο εαρινό εξάμηνο ότι θα προσφέρεται πρόσθετη διδακτική στήριξη με την μορφή φυλλαδίων ασκήσεων.
Κάθε εβδομάδα θα προτείνεται ένα φυλλάδιο ασκήσεων στο eclass (upatras) του μαθήματος και όσοι φοιτητές/τριες το επιθυμούν μπορούν να το παραδίδουν λυμένο στο μάθημα της Τρίτης και να το παραλαμβάνουν διορθωμένο μετά από τρεις ημέρες (την Παρασκευή). Με την παράδοση των φυλλαδιών θα υπάρχει επαρκής χρόνος από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βασιλική Λύκουρα ώστε να εκφράσετε τις απορίες σας και να δείτε τα λάθη σας. Σημειώνουμε ότι αυτό γίνεται καθαρά για διδακτική στήριξη και ότι η εξέταση του μαθήματος θα γίνει όπως προβλέπεται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου. Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές και των δύο τμημάτων διδασκαλίας.