Τα εργαστήρια του μαθήματος "Προγραμματισμός με Python" θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται από την Τετάρτη, 22/02/17. Εξαιτίας των χαμένων ημερών εντός της πρώτης εβδομάδας και της αργίας της Κ. Δευτέρας, ανακοινώνονται οι παρακάτω αναπληρώσεις:


  1. το Β1 θα πραγματοποιήσει τα 2 πρώτα του εργαστήρια στην 035 τις ημέρες Τετάρτη 22/02/17, 14.00 - 15.00 και Τετάρτη 01/03/17, 14.00 - 15.00 (κα. Καρανικόλα),
  2. το Β2 θα πραγματοποιήσει τα 2 πρώτα του εργαστήρια στην 035 τις ημέρες Παρασκευή 24/02/17, 13.00 - 14.00 και Παρασκευή 03/03/17, 13.00 - 1400 (κα.Καρανικόλα),
  3. το Α1 θα πραγματοποιήσει τα 2 πρώτα του εργαστήρια στην 040 τις ημέρες Τετάρτη 22/02/17, 14.00 - 15.00 και Τετάρτη 01/03/17, 14.00 - 15.00 (κ Κάρλος),
  4. το Α2 θα πραγματοποιήσει τα 2 πρώτα του εργαστήρια στην 040 τις ημέρες Παρασκευή 24/02/17, 13.00 - 14.00 και Παρασκευή 03/03/17, 13.00 - 1400 (κ. Κάρλος),
  5. το Α3 θα πραγματοποιήσει το πρώτο του εργαστήριο στην 035 την ημέρα Πέμπτη 23/02/17, 13.00 - 14.00 (κ.Κάρλος).


Εκ των διδασκόντων,