Οι αίθουσες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος με σειρά πλήρωσης είναι:

ΑΑ, ΑΘΕ12, Ο62, Ο63, Υ35.