Η ώρα εξέτασης του μαθήματος "Μη Παραμετρική Στατιστική" στις 14/2/2017 θα διεξαχθεί 15:00-18:00 στην Ο62, αντί της ώρας 18:00-21:00 (που ήταν προιγραμματισμένη στην ΑΘΕ12).

Κ. Πετρόπουλος