Για τα γραπτά στο μάθημα Πραγματική Ανάλυση IV (εξεταστική Ιουνίου) η συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη 2014, ώρα 1:00 - 2:00 μ.μ. (για τα γραπτά με **) και 2:00 - 4:00 μ.μ., στο ΑΘΕ 12.