Η εξέταση του μαθήματος «Γραμμικά Μοντέλα» θα γίνει κανονικά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων, τη Δευτέρα 29/8/2016 στις ώρες 18:00-21:00 στο ΑΘΕ1. Όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με την παραπάνω ημερομηνία μπορούν να εξεταστούν εναλλακτικά τη Τρίτη 27/9/2016 στις ώρες 12:00-15:00 στο ΑΘΕ12. Φυσικά, μόνο μία εξέταση είναι αποδεκτή.