Την Τρίτη 05 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:30 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτηρίου του Τμήματος Μαθηματικών η προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματός μας κ. Γεωργία Σούλη, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: "Μέθοδοι Ποσοτικής Έρευνας".

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Φ. Αλεβίζος, Ευφρ. Μακρή, Ν. Τσάντας (επιβλέπων)