Για τους φοιτητες που εξεταζονται στο Μαθημα στις 27 Ιουνίου 2016 υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσουν μαζί μου τις απορίες τους στο μάθημα μεσω Skype. Λεπτομέρειες λύνονται κατόπιν επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διευθυνση samaris@upatras.gr