Παρακαλείται ο φοιτητής με Α.Μ. 14268 να επικοινωνήσει μαζί μου σχετικά με τη χθεσινή εξέταση του μαθήματος 'Αλγεβρα Ι.