Την Πέμπτη 21/04/16 και ώρα 14.00 - 15.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση εργαστηρίου για την ομάδα Α3 (αίθουσα 035).