Μετά την απόφαση του Συλλόγου του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών για απεργία-κατάληψη των διοικητικών μονάδων στο διάστημα 23-24 Ιουνίου 2014, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση φοιτητών και διδασκόντων στην αίθουσα ΑΑ, η εξέταση του μαθήματος των Αγγλικών μεταφέρεται τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 ως ακολούθως:

  • 7-7-2014 και ώρα 12.00-13.30 στην αίθουσα ΑΑ: όσων το επώνυμο αρχίζει από Α έως Λ.
  • 7-7-2014 και ώρα 13.30-15.00 στην αίθουσα ΑΑ: όσων το επώνυμο αρχίζει από Μ έως Ω.


Υπενθυμίζεται ότι οι οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος