Στην προσπάθεια αναπλήρωσης των μαθημάτων που δεν έγιναν επειδή συνέπεσαν με ΓΣ, θα γίνουν τα ακόλουθα έκτακτα μαθήματα :

Πέμπτη 10 / 12, ώρα 13.00-14.00, ΑΘΕ 12
Παρασκευή 11 / 12, ώρα 9.00-11.00, ΑΘΕ 12


Το φροντιστήριο της Δευτέρας 14 / 12, ώρα 11.00-13.00, θα γίνει στο ΑΘΕ 12 (και όχι στο ΑΑ)

Σπ. Πνευματικός