Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: 'Εκτακτο μάθημα, ώρα 14.00-16.00. ΑΘΕ12
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: 'Εκτακτο φροντιστήριο, ώρα 9.00-11.00, ΑΘΕ 12

Σ. Πνευματικός