Η διδασκαλία της τρίτης 3/11 και τετάρτης 4/11 εκτάκτως μεταφέρεται για την πέμπτη 5/11 και παρασκευή 6/11, ώρα 14.00, ΑΘΕ 12.
Σ. Πνευματικός