Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους στα μαθήματα "Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων" και "Μαθηματική Ανάλυση" τμήμα Β.Βλάχου να προσέλθουν στο γραφείο Β/Μ 348 την Τετάρτη 16/07/2014 και ώρα 10:00.