Οι παραδώσεις του μαθήματος «Γεωμετρία» θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα ΑΘΕ9 :

Τετάρτη: 12.00-14.00
Παρασκευή: 13.00-15.00

Η αλλαγή στο πρόγραμμα αποφασίστηκε από τη διδάσκουσα σε συνεννόηση με τους φοιτητές μετά από την παράκληση τους .

Η διδάσκουσα: Σοφία Ζαφειρίδου.