Ο προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματός μας κ. Ηλίας Καπερώνης (Α.Μ 10104) θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο "Αξίωμα της Επιλογής: Ισοδύναμες Εκφράσεις και Σχετική Συνέπεια", την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015, ώρα 13:00, στην αίθουσα ΒΜ342.