Καλούνται οι φοιτητές με ΑΜ 14291,14315,14345,14355, 14387 να επικοινωνήσουν μαζί μου για θέμα που αφορά το γραπτό τους στο μάθημα Πραγματική Ανάλυση I.