Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεατπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι προσφέρουν επικουρικό έργο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τους στην Τράπεζα Πειραιώς με 1ο όνομα το δικό τους (υποχρεωτικά).

Η φωτοτυπία του βιβλιαρίου είναι εντελώς απαραίτητη για την προώθηση των συμβάσεων προς την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Επομένως, η προσκόμιση της πρέπει να ολοκληρωθεί ταχύτατα, κι οπωσδήποτε μέχρι και την Τρίτη 21/10/2014.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος