Παρακαλούνται οι κ.κ. μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες τους οποίους αφορά η ανακοίνωση για την καταβολή αποζημίωσης του επικουρικού έργου για το οικονομικό έτος 2013 από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, να προκομίσουν επειγόντως, και σε καμία περίπτωση αργότερα από την Παρασκευή 18/7, όλα τα ζητούμενα στην ανακοίνωση έγγραφα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος