Η επόμενη ομιλία στο Σεμινάριο θα γίνει την Παρασευή 29 Μαϊου 2015, ώρα 16:00, στην αίθουσα ΒΜ 342, με ομιλητή τον Π. Τζερμιά και θέμα

Συνομολογία de Rham και θεωρήματα διαχωρισμού